Trang chủ » Dự án » Mua sắm Máy biến áp chống quá tải đảm bảo cung cấp điện năm 2021 thuộc điện lực Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải, An Dương, An Lão, Kiến Thụy

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Mua sắm Máy biến áp chống quá tải đảm bảo cung cấp điện năm 2021 thuộc điện lực Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải, An Dương, An Lão, Kiến Thụy.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng.

Phạm vi thực hiện: Cung cấp hàng hoá MBA 400kVA- 35/0,4kV – MBA 560kVA- 22/0,4kV -MBA 560kVA- 35/0,4kV – MBA 630kVA- 22/0,4kV -MBA 630kVA- 35/0,4kV -MBA 750kVA- 22/0,4kV.

Tổng giá trị hợp đồng: 19.890.310.000VNĐ