Trang chủ » Dự án » Cao tốc Bắc Nam, đoạn đi qua Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Cao tốc Bắc Nam, đoạn đi qua Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Phạm vi thực hiện:

– MBA 3P 160kVA 22/0,4kV
– Tủ MSB
– Tủ Công tơ
– Cầu dao, cầu chì, chống sét 24kV.

Năm thực hiện: 2022