Trang chủ » Dự án » Khu đô thị Nguyễn Đức Cảnh và Công viên Kỳ Bá – Thái Bình

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Khu đô thị Nguyễn Đức Cảnh và Công viên Kỳ Bá – Thái Bình

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Minh Hương

Phạm vi thực hiện:

– 02 MBA 1600kVA
– 01 MBA 1250kVA
– 01 MBA 560kVA.

Năm thực hiện: 2023