Trang chủ » Dự án » Trụ sở làm việc các cơ quan đảng tỉnh Cao Bằng

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan đảng tỉnh Cao Bằng

Chủ đầu tư:

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Mai

Phạm vi thực hiện:

– Máy biến áp 22/0,4KV 1600KVA – làm mát bằng đầu ONAN Tổ đấu dây D/Yn11, sứ thường, TC1011.

Tổng giá trị hợp đồng: 1.646.432.571 VNĐ