Trang chủ » Dự án » Lắp đặt Trạm biến áp hợp bộ kiểu đứng tại Vietinbank Đà Nẵng

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Lắp đặt Trạm biến áp hợp bộ kiểu đứng tại Vietinbank Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Ngân hàng Vietinbank Đà Nẵng.

Phạm vi thực hiện:

– Trạm trụ 250kVA

– MBA 250kVA

Năm thực hiện: 2022